Dokumenty firmy

CEIDG

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

19.07.2017 r.

02.01.2017 r.

07.01.2016 r.

13.08.2015 r.

02.06.2015 r.

04.08.2016 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

13.07.2017 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

13.03.2017 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

25.11.2016 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

13.07.2016 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

14.04.2016 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

07.01.2016 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

05.11.2015 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

06.08.2015 r.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

07.05.2015 r.

Sprawozdania z badań ON